MOTORBLOCK

!
N13248

GUMMIKAPPE ÖLENTLUF. VENTILD.

2019.30
D111-3A

Fussdichtung Büchse 0.07 mm

1 stk/pc

2020.10
D111-3B

Fussdichtung Laufbüchse 0.2 mm

1 stk/pc

2020.10
D111-3D

Fussdichtung Laufbüchse 0.25 mm

4 stk/pc
2020.10
D111-3E

Fussdichtung Laufbüchse 0.15 mm

4 stk/pc
D111-3F

Fussdichtung Laufbüchse 0.075 mm

4 stk/pc
2020.10
D111-3G

Fussdichtung Laufbüchse 0.05 mm

4 stk/pc
2020.70
D111-3H

Fussdichtung Laufbüchse 0.4 mm

4 stk/pc
2019.30
D111-3I

Fussdichtung Laufbüchse 0.7 mm doppel

4 stk/pc
2020.10
D111-3J

Fussdichtung Laufbüchse 1 mm

2 stk/pc
D113-11/12

Ölwannendichtung Hauptlagerkappe

200x8x8mm
2020.10
D1137

Dichtung hinter Halbschale

2019.11
D113-97

Oelwannendichtung Streife

6,5x0,5mm
2020.12
D121-010

Pleuelstange ohne Lagerschale

190x33mm
2020.11
D121-2C

Spaltbuchse f. Pleuelstg.

20x21,5mm
1642.50
D121-91

Sicherungsblech Schwungrad

5mm

2018.1
D121-92

Bolzen Bef. Schwungrad

M9x18

2020.12
D132-9

Oelwannendichtungssatz

488x20mm

2016.00
DM121-9

Pleuelstang-Lager Satz std.

4x2 48,00mm
2016.00
DM121-9A

Pleuelstang-Lager Satz 0,25

4x2 47,75mm
2016.00
DM121-9B

Pleuelstang-Lager Satz 0,50

4x2 47,50mm
2016.00
DM121-9C

Pleuelstang-Lager Satz 0.75

4x2 47,25mm
2016.00
DM121-9D

Pleuelstang-Lager Satz 1,00

4x2 47,00mm
2017.11
DM121-9E

Pleuelstg. Lagersatz 1.25

4x2 46,75mm
2020.11
DS121-13

Plaueldehnschrauben

M9x29